Om oss

Gokstad Byggelag er en frivillig organisasjon som har til hensikt å arbeide med å bygge en arkeologisk replika av Gokstadskipet og lage kopier av funnene rundt Gokstadskipet. Vi jobber med tradisjonelle håndverk rundt det å bygge vikingskip, formidling og kunnskap. Mer informasjon kommer.

Stiftelsen Oseberg Vikingarv het tidligere Stiftelsen Nytt Osebergskip og ble etablert i 2005 med formål å bygge en arkeologisk kopi av verdens vakreste vikingskip. På bakgrunn av erfaringene med ”Saga Oseberg” startet en ny fase i Stiftelsens utvikling. Følgende visjon ble etablert i 2016:

Oseberg vikingarv skal etablere og drifte et internasjonalt anerkjent Senter for KompetanseForskning og Formidlingomkring Vestfolds unike Vikingarv

Senteret skal synliggjøre Vestfold nasjonalt og internasjonalt som verdens fremste vikingtidsdestinasjon. 

Senteret skal være anerkjent for sin Kompetanse innen arkeologisk kopiering og rekonstruksjon av skip, gjenstander og tekstiler funnet i Vestfold, samt være en spydspiss innen Forskning gjennom aktiv vikingskipsbygging, -bruk og –drift i tillegg til håndverks- og tekstilarbeider. 

Formidlingen skal skje gjennom synlige og genuine aktiviteter, kombinert med tilbud om publikumsdeltagelse i både arbeid og opplevelser på land og til vanns. 

Visjonen skal nås i tett samarbeid med myndigheter, faginstanser i inn- og utland, samt beslektede frivillige aktører.

Stiftelsen Oseberg Vikingarv er godkjen